bbbbc.jpg
شبکه بی‌بی‌سی فارسی در برنامه شصت دقیقه با عنوان خبر"امنیت اطلاعات ابری"به دفاع از سیانت شرکت‌های آمریکایی
world.jpg
هرچند موضوع ایران همیشه برای آنان اولویت بوده و اخبار بیشتر سیاسی و منفی را بازتاب داده اند ولی به جز ایران
bbc.jpg
در پایان نیز بی بی سی این عرصه را به عرصه نقض حقوق شهروندی نیز تبدیل می کند و مدعی می شود بعضی ها لغو حدود
rio.jpg
رسانه های اقتدارگرای اپوزیسیون که به این بزرگ ترین رویداد ورزشی به دیده یک ارزش خبری نگاه می کردند پایان آن را
reza.jpg
درست است که نامه این سازمان های سیاسی یک روز قبل ( یا می شود گفت همزمان) با نامه معترضان به رضا پهلوی نگاشته شده
bbc.jpg
شبکه بی‌بی‌سی در برنامه شصت دقیقه با اختصاص دادن سر خبر مهم ترین خبر خود به "استقرار بمب افکن های روسی  در
turk.jpg
این خبر آنقدر اهمیت دارد تا بتواند بازتاب مهمی در خبرها داشته باشد. بعد از کودتای نافرجام اخیر ترکیه خبرها
reza.jpg
نامه جمعی از سلطنت طلب ها به شاهزاده را باید جدی گرفت. شورش کهنه سلطنتی ها علیه شاهزاده ای که متهم به خیانت شده
  • آخرین مطالب